Hondenschool Dogstart
E: info@dogstart.nl
W:www.dogstart.nl
T: 06-49108700

Gedragstherapie

gedragstherapie

Als het even iets minder gaat
Er kunnen dingen zijn die je hond doet, die je niet wilt en ook niet kunt accepteren. Dit zijn vaak problemen die om een specifieke aanpak vragen welke niet zomaar in een opvoedingscursus opgelost kunnen. Gedragstherapie kan dan een uitkomst bieden!

De rol van de hond in de huidige samenleving
Tot voor kort had de hond een totaal andere rol in de samenleving dan vandaag de dag. Voorheen werden honden gehouden met een duidelijk en specifiek doel. Zij werden ingezet om te werken zoals bijvoorbeeld het bewaken van het terrein en het hoeden van het vee. Dat was de rol die ze moesten uitvoeren en verder werden er geen verwachtingen aan de hond gesteld. Tegenwoordig zien de meeste mensen de hond als volwaardig onderdeel van het gezin. Een hond is gezellig, zorgt voor sociale contacten, heeft altijd een luisterend oor, geeft een gevoel van veiligheid en is goed voor de opvoeding van de kinderen.

Hoge verwachtingen
Doordat wij de hond een nieuwe rol hebben gegeven, stellen we hele hoge eisen aan onze hond zonder dat we dit zelf eigenlijk door hebben. Hij moet lief zijn voor kinderen, goed omgaan met andere honden, vooral niet blaffen als het niet gewenst is, geen planten uit de vensterbank trekken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom; hij moet zich zowel binnen en buiten gedragen zoals wij dat wensen en vooral niet anders.

Communicatie
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat wij hoge verwachtingen hebben van onze hond. Maar, hoe maken wij onze hond duidelijk wat we precies van hem verwachten? Mens en hond communiceren namelijk op een totaal verschillende wijze. En, juist doordat wij op een totaal andere wijze communiceren, kunnen er problemen ontstaan omdat wij eenvoudigweg elkaars taal niet begrijpen. Hierdoor kan de hond gedrag vertonen dat voor ons niet acceptabel is of waarvan we denken dat het gedrag bijgestuurd moet worden omdat er anders in de toekomst problemen kunnen ontstaan.

Wanneer gedragstherapie?
Gedragstherapie kan voor heel veel problemen worden ingezet. Het kan ingezet worden voor problemen die voor de eigenaar en de omgeving niet acceptabel zijn. Maar, het kan ook ingezet worden voor gedrag dat u als eigenaar als probleem ervaart. Enkele voorbeelden van probleemgedrag:

  • onzindelijkheid;
  • verlatingsangst;
  • agressie;
  • angst;
  • slopen;
  • overactiviteit;
  • najagen.

Hoe werkt gedragstherapie?
Om een goed beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw hond, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Het is belangrijk dat u deze zo volledig mogelijk invult en terugstuurt. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een consult bij u thuis zodat de hond zo goed mogelijk in zijn normale omgeving geobserveerd kan worden. Tijdens deze afspraak worden er aanvullende vragen gesteld om een goed beeld te krijgen van het probleemgedrag. Indien noodzakelijk, worden er een aantal gedragstesten gedaan.

Diagnose en therapie
Aan de hand van de bevindingen wordt de diagnose gesteld en met u besproken. Hierna wordt de therapie die toegepast gaat worden met u besproken. De uitvoering van de therapie doet u zelf. Indien gewenst kan dit onder begeleiding. De uitgewerkte therapie ontvangt u ook via e-mail zodat u het ook later nog eens na kunt lezen. Na een aantal weken is er een tweede afspraak waarbij de vorderingen worden besproken en kan de therapie eventueel bijgesteld worden. Indien nodig kunnen er dan ook nieuwe afspraken gemaakt worden.

Gedragstherapie is maatwerk!
Geen twee honden of situaties zijn gelijk. Individuele begeleiding bij het oplossen van probleem gedrag is daarom van groot belang. Tijdens de therapie wordt er samen met u voor uw situatie en voor uw hond een therapie opgesteld. Gedragstherapie is maatwerk!