Hondenschool Dogstart
E: info@dogstart.nl
W:www.dogstart.nl
T: 06-49108700

Voorwaarden

Inschrijving  

 • Inschrijving vindt alleen telefonisch of via de website plaats.
 • Inschrijving verplicht tot betaling. Indien cursist niet op cursus verschijnt, wordt alsnog het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Het gehele cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les contant voldaan te worden. Er kan ook met pin betaald worden.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.
 • Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven.

Aansprakelijkheid

 • U bent verplicht voor aanvang van de cursus het vaccinatieboekje te tonen. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus.
 • De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.
 • Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.
 • Hondenschool Dogstart Leiden is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool Dogstart Leiden.
 • Hondenschool Dogstart Leiden is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool Dogstart Leiden.
 • U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) is (zijn) meeverzekerd.


Cursus

 • Alle cursisten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn.
 • Op het terrein van Hondenschool Dogstart Leiden dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn.
 • Op het terrein van Hondenschool Dogstart Leiden mogen honden onderling niet spelen.
 • De kleding van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen met honden.
 • Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of hondenhalster en een riem van ca. 1.20m. Slipkettingen, touwen en fixatielijnen zijnniet toegestaan. Tenzij op verzoek van de instructeur(s).
 • Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of methoden zijn tijdens de cursussen van Hondenschool Dogstart Leiden niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de cursus dienen de honden goed uitgelaten te worden. Eventuele ontlasting van de hond dient op en om het terrein van Hondenschool Dogstart Leiden opgeruimd te worden.
 • Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.
 • Mochten u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.
 • Hondenschool Dogstart Leiden is gesloten op officiële zon- en feestdagen. De vakanties van Hondenschool Dogstart Leiden worden tijdig kenbaar gemaakt.


Lichamelijke gesteldheid

 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 • Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.