Hondenschool Dogstart
E: info@dogstart.nl
W:www.dogstart.nl
T: 06-49108700

Wat is Alpha

Alpha

Hondenschool Dogstart Leiden is lid van Alpha, de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden.

Wat houdt het Alpha lidmaatschap in?
Het beroep gedragstherapeut voor honden kent helaas nog geen wettelijke bescherming. Iedereen die dat wil, kan en mag zich gedragstherapeut noemen. Maar, het verschil in kennis is wel degelijk iets wat voor hondeneigenaren heel belangrijk is; zeker op het moment dat gedragstherapie nodig is. Het is dus voor u van groot belang een goed gekwalificeerde gedragstherapeut te kunnen onderscheiden van mensen zonder up-to-date vakkennis.

Alpha-gedragstherapeuten hebben een door de vereniging erkende opleiding gevolgd en zijn gediplomeerd. Zij zijn verplicht om hun vakkennis bij te houden en voldoen aan de door de vereniging daarvoor gestelde eisen.

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden "Alpha" conformeren ze zich aan de door de vereniging opgestelde gedragscode. Een folder waarin deze gedragscode is vastgelegd, kunt u bij de Alpha-gedragstherapeut inzien. Daarnaast heeft de vereniging een zorgvuldige klachtenregeling, waaraan alle leden zijn gebonden.

Iedere Alpha-gedragstherapeut kan zich legitimeren door middel van een actuele Alpha-jaarkaart.

Voor meer informatie over Alpha: www.alphagedragstherapeuten.nl